Kaynaklar (Resources)

 • Photoshop'u Etkinleştirme ve ürün kaydı (Activation and registration)
 • Photoshop Yardım ve destek (Help and support)
 • Photoshop'un Yeni Özellikleri- Yenilikler (What's new in Photoshop?)

PS Görüntüleri açma ve içe aktarma Dersi(Opening and importing images)

 • Görüntü temelleri (Image essentials)
 • Görüntü boyutu ve çözünürlük değiştirme yöntemleri (Image size and resolution)
 • Kameralardan ve tarayıcılardan görüntüleri alma (Acquiring images from cameras and scanners)
 • PS Görüntüleri oluşturma, açma ve içe aktarma (Creating, opening, and importing images)
 • Adobe Photoshop dosyaları yerleştirme (Placing files)
 • Yüksek dinamik aralık görüntüleri hakkında herşey (High dynamic range images)

Çalışma Alanı (Photoshop Workspace)

 • Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler (Workspace basics)
 • Paneller ve menüler (Panels and menus)
 • Photoshop Araçlar Dersi (Tools)
 • Görüntüleri gösterme Hakkında Herşey (Viewing images)
 • Cetveller, ızgara ve kılavuzlar ve etkili kullanımları (Rulers, the grid, and guides)
 • Photoshop Hazır ayarlar, Eklentiler ve Tercihler (Presets, Plug-ins, and Preferences)
 • Geri alma ve geçmiş paneli kullanımı(Undo and history panel)
 • Photoshop'ta Bellek ve performans yönetimi (Memory and performance)
 • PS Bağlantıları yönetme (Managing connections)

Görüntüleri kaydetme ve dışa aktarma (Saving and exporting images)

 • Görüntüleri kaydetme (Saving images)
 • PDF dosyaları kaydetme (Saving PDF files)
 • Diğer formatlardaki dosyaları kaydetme ve dışa aktarma (Saving and exporting files in other formats)
 • Resim Dosya formatları (File formats)
 • Meta veriler ve notlar (Metadata and notes)
 • Digimarc telif hakkı koruması silme ya da görüntüleme (Adding Digimarc copyright protection)
 • Photoshop görüntülerini diğer uygulamalara yerleştirme (Placing images in other applications)
 • Photoshop'ta Renk (Color) Uygulamaları- Teorileri - Pratik çalışmalar

 • Renk hakkında (About color)
 • Renk modları (Color modes)
 • Renk modları arasında dönüştürme (Converting between color modes)
 • Photoshop'ta Renk seçme (Choosing colors)
 • Photoshop Kuler paneli
PS Renk Yönetimi (Color management)
 • Photoshop Renk yönetimini anlama dersi (Understanding color management)
 • Photoshop Renklerin tutarlılığını koruma Eğitimi(Keeping colors consistent)
 • Photoshop'ta İçe aktarılan görüntülerde renk yönetimi (Color-managing imported images)
 • Photoshop Çevrimiçi görüntüleme için belgelerde renk yönetimi (Color-managing documents for online viewing)
 • PS Prova renkleri Dersi (Proofing colors)
 • Photoshop Dosya Yazdırırken belgelerde renk yönetimi (Color-managing documents when printing)
 • Photoshop'ta Renk profilleriyle çalışma eğitimi (Working with color profiles)
 • Photoshop Renk ayarları eğitimi (Color settings)
 • Photoshop Renk ve ton ayarlamaları Eğitimi (Color and tonal adjustments)
 • Photoshop'ta Histogramları ve piksel değerlerini görüntüleme - Viewing histograms and pixel values
 • Photoshop Renk ayarlamalarını anlama (Understanding color adjustments)
 • Görüntü rengini ve tonunu ayarlama (Adjusting image color and tone)
 • Görüntüleri baskı hedefine yönlendirme dersi (Targeting images for press)
 • Renkleri eşleştirme, değiştirme ve karıştırma eğitimi(Matching, replacing, and mixing colors)
 • Photoshop ortamında Ggörüntü ayarlamaları hızlı yapma (Making quick image adjustments)
 • Görüntülere özel renk efektleri uygulama teknikleri(Applying special color effects to images)
Photoshop'ta Rötuş ve dönüştürme (Retouching and transforming)
 • Düzeltme, kırpma, döndürme ve tuval hakkında herşey (Adjusting crop, rotation, and canvas)
 • Adobe PS Görüntüleri rötuşlama ve onarma (Retouching and repairing images)
 • Görüntü deformasyonunu ve pürüzlerini düzeltme teknikleri (Correcting image distortion and noise)
 • Görüntü keskinliğini ve bulanıklığını ayarlama yöntemleri (Adjusting image sharpness and blur)
 • Photoshop'ta Nesneleri dönüştürme (Transforming objects)
 • İçeriğe duyarlı ölçekleme özelliği(Content-aware scaling)
 • Photoshop Sıvılaştır filtresi Dersi (Liquify filter)
 • Photoshop Ufuk Noktası (Vanishing Point) Dersi
 • Photoshop Panoramik görüntü oluşturma dersi (Create panoramic images with Photomerge)

PS Seçme ve maskeleme (Selecting and masking)

 • Photosop Seçim yapma Eğitimi (Making selections)
 • Adobe Photoshop Piksel seçimlerini ayarlama Eğitimi (Adjusting pixel selections)
 • Seçilen pikselleri taşıma veya kopyalama (Moving and copying selected pixels)
 • Photoshop Kanallar Hakkında Herşey (Channels)
 • Seçimleri kaydetme ve maskeleri kullanma eğitimi (Saving selections and using masks)
 • Kanal hesaplamaları nasıl yapılır? (Channel calculations)

Photoshop Katmanlar (Layers)

 • Katman Temelleri Dersi (Layer Basics)
 • Seçme, gruplama ve bağlama katmanlarını anlama (Selecting, grouping, and linking layers)
 • PS Katmanları taşıma, yığınlama ve kilitleme işlemi (Moving, stacking, and locking layers)
 • Katmanları yönetme ve önemi (Managing layers)
 • Opaklığı ve karıştırmayı ayarlama yöntemleri (Setting opacity and blending)
 • Katman efektleri ve stiller ekleme (Layer effects and styles)
 • PS Ayarlama ve dolgu katmanları (Adjustment and fill layers)
 • Geri dönüşlü düzenleme nasıl yapılır? (Nondestructive editing)
 • Katman bileşenleri ve kullanım alanları (Layer comps)
 • Photoshop Maskeleme katmanları (Masking layers)

Camera RAW Dosyaları ile Çalışma

 • Camera Raw'a Giriş (Introduction to Camera Raw)
 • Görüntülerde gezinme, görüntüleri açma ve kaydetme (Navigating, opening, and saving images)
 • Camera Raw'da renk ve ton ayarlamaları yapma (Making color and tonal adjustments)
 • Camera Raw ile görüntüleri değiştirme (Modifying images with Camera Raw)
 • Camera Raw'da yerel ayarlamaları yapma, ayarları yönetme (Making local adjustments in Camera Raw)

Boyama (Painting)

 • Photoshop Boyama araçları (Painting tools)
 • PS Fırça hazır ayarları (Brush presets)
 • Fırçalar oluşturma ve bunları değiştirme dersi (Creating and modifying brushes)
 • Karıştırma modlarını anlama (Blending modes)
 • Degradeler Hakkında bilinmesi gerekenler (Gradients)
 • Seçimleri, katmanları ve yolları doldurma eğitimi (Filling and stroking selections, layers,paths)
 • Photoshop Desenler oluşturma ve yönetme (Creating and managing patterns)

Çizim (Drawing)

 • Vektör grafikleri çizme teknikleri (Drawing vector graphics)
 • Kalem araçlarıyla çizim (Drawing with the Pen tools)
 • Yolları yönetme (Managing paths)
 • Yollar ve seçim kenarlıkları arasında dönüştürme (Converting between paths and selection borders)

Photoshop Filtreler (Filters)

 • Temel filtre bilgileri (Filter basics)
 • Filtre efektleri referansı nedir? (Filter effects reference)
 • Belirli filtreleri uygulama (Applying specific filters)
 • Işık Efektleri Nasıl Eklenir? (Add Lighting Effects)

Yazı (Type)

 • PS Yazı oluşturma (Creating type)
 • Metin düzenleme Teknikleri (Editing text)
 • Karakterleri formatlama dersi(Formatting characters)
 • Fontlar - Font seçme, yükleme (Fonts)
 • Satır ve karakter aralığı (Line and character spacing)
 • Paragrafları formatlama (Formatting paragraphs)
 • Yazı efektleri oluşturma (Creating type effects)
 • Asya dillerinde yazı yazma (Asian type)
Photoshop Yazdırma Teknikleri (Printing)
 • Photoshop'tan yazdırma (Printing from Photoshop)
 • Renk yönetimiyle yazdırma nasıl yapılır? (Printing with color management)
 • Ticari baskı makinesine görüntüleri yazdırma (Printing images to a commercial printing press)
 • Çift tonları yazdırma (Printing duotones)
 • Spot renkleri yazdırma (Printing spot colors)
Web grafikleri (Web graphics)
 • Web grafikleriyle çalışma (Working with web graphics)
 • Web sayfalarını dilimleme teknikleri (Slicing web pages)
 • Dilim çıktı seçenekleri (Slice output options)
 • Görüntüleri en iyileştirme dersi (Optimizing images)
 • Web grafikleri:en iyileştirme seçenekleri (Web graphics optimization options)
 • Web grafikleri için çıktı ayarlarını yapma (Output settings for web graphics)

Adobe Photoshop ortamında Video ve animasyon hazırlama (Video and animation)

 • Photoshop'ta video ve animasyon (Video and animation in Photoshop)
 • Video görüntüleri nasıl oluşturulur? (Creating images for video)
 • Video dosyalarını ve görüntü sıralarını içe aktarma (Photoshop Extended)
 • Fotoshop Video çekimini yorumlama - Interpreting video footage (Photoshop Extended)
 • Video ve animasyon katmanlarını düzenleme (Editing video and animation layers)
 • Kare animasyonları nasıl oluşturulur?(Creating frame animations)
 • Zaman çizelgesi animasyonları oluşturma (Photoshop Extended) Creating timeline animations
 • Video ve animasyon önizleme (Previewing video and animations)

3B ve teknik görüntüleme (Photoshop 3D and technical imaging)

 • 3B genel bakış (Photoshop Extended) - 3D overview (Photoshop Extended)
 • 3B düzenleme ve 3B çıkış (Photoshop Extended) - 3D editing and output
 • DICOM dosyaları (Photoshop Extended) - DICOM files
 • Ölçü (Photoshop Extended) - Measurement
 • Görüntüdeki nesneleri sayma (Photoshop Extended) - Counting objects in an image
 • Photoshop ve MATLAB (Photoshop Extended)
 • Görüntü Yığınları (Photoshop Extended) - Image Stacks

PS Görevleri otomatikleştirme (Photoshop Automating tasks)

 • Eylemlerle otomatikleştirme dersi (Automating with actions)
 • Eylem oluşturma dersi (Creating actions)
 • Dosyaları toplu işleme eğitimi (Processing a batch of files)
 • Komut Dosyası Oluşturma Dersi (Scripting)
 • Photoshop Verilere dayanan grafikler oluşturma Dersi (Creating data-driven graphics)
 • Fotoshop İsteğe bağlı eklentiler yükleme (Optional plug-ins)
 • Web fotoğraf galerileri oluşturma Çalışması (Creating web photo galleries)
 • Photoshop Klavye kısayolları (Keyboard shortcuts)

İletişim Formu

Güvenlik Kodunu Yazınız Kod Değiştir